Telefonnummer för akuta sociala ärenden klockan 14:00-15:00 på skärtorsdagen

På skärtorsdagen den 18 april stänger Kontaktcenter klockan 14:00. Mellan klockan 14:00 och 15:00 kan du nå socialtjänsten för akuta ärenden på telefonnummer 072-505 17 94. Socialjouren öppnar sedan klockan 15:00.