Utbildning Ansvarsfull alkoholservering

Utbildningen Ansvarsfull alkoholservering har genomförts och utifrån rådande pandemi, genomfördes den digitalt. Målgruppen för denna utbildningsinsats var Skövdes krogpersonal, styrelsen för Skövdes Sexmästeri samt vaktbolag.

Utbildningen ger kunskap om alkohollagen och förståelse för vad som händer i kroppen när en individ dricker alkohol, både fysiskt och psykiskt. Genom att öka medvetenheten om alkoholens risker blir den professionella yrkesutövaren mer observant på gästernas alkoholkonsumtion och beteenden. Vidare ges kunskap kring narkotika på krogen samt drogtecken och symtom.

Syftet med utbildningen är att ge krogpersonal ökad kunskap om deras roll vid alkoholservering, vilka skyldigheter samt vilka befogenheter de har att agera i olika situationer. Ansvarsfull alkoholservering syftar vidare till att minska våld kopplat till alkohol på krogen och att hindra alkoholservering till minderåriga.

Jenny Aronsson som arbetar som drogförebyggande samordnare uppger att
-”utbildningen är en viktig del i samarbetet mellan kommunen, näringslivet och polismyndigheten, för att minska berusning och våld på och runt omkring restaurangerna. Att hindra alkoholservering till minderåriga är viktigt och samverkan mellan ovan nämnda aktörer skapar goda förutsättningar för trygghets skapande restaurangmiljö för oss alla”.

Vidare uppger Jenny att ”-det var totalt 13 personer som genomförde utbildningen och det blev en lyckad utbildningsinsats, med många goda digitala dialoger, vilket alltid är kul!