Vad tycker du om socialtjänsten?

SKL genomför varje år en brukarundersökning i landets kommuner. I år är socialtjänsten i Skövde med i undersökningen.

Du som besöker en handläggare hos socialtjänsten, antingen på försörjningsstöd, vuxenenheten eller träffar en barn- och ungdomshandläggare, under veckan 42, 43 och 44 får en fråga om att delta i undersökningen. Undersökningen består av en enkät som du själv väljer om du vill svara på eller inte, ingen kan se just dina svar. Dina synpunkter är viktiga för oss! Undersökningen genomförs även inom LSS och socialpsykiatrin, där samtliga brukare får frågan om att delta.