#vågaprataspelmissbruk

Det är viktigt att du som förälder vågar prata om spelmissbruk. Vilka regler gäller hos er?

Har du frågor om spelmissbruk? Kontakta kommunens drogförebyggande samordnare, via Kontakcenter på 0500-49 80 00.