Vi frågar - för att upptäcka våld i nära relation

Våld i nära relation är ett stort och vanligt samhällsproblem som kan drabba vem som helst. Därför kommer alla, från 18 år och uppåt, som besöker oss på socialtjänsten i Skövde under perioden 1 november 2019 - 31 januari 2020 att få frågan: Är eller har du blivit utsatt för våld i en nära relation?

Socialtjänsten i Skövde arbetar aktivt med att upptäcka och stoppa relationsvåld. Och vi vet att det är svårt att prata öppet om våld i nära relation då det fortfarande omges av en tystnadskultur kring ämnet. Men problemet finns i alla åldrar, samhällsklasser och sexuella läggningar. Därför gör vi på socialtjänsten nu en extra insats för att se till att alla våra besökare får frågan.

Vad räknas som våld i nära relation?

Våld är allt som smärtar, skadar, skrämmer, får dig att avstå från något eller att du blir utsatt för något mot din vilja. Att våldet sker i en nära relation innebär att det utförs av någon som du bryr dig om och som du borde känna trygghet av. Det kan till exempel handla om en partner, familjemedlem, närstående, syskon eller din omvårdnadsperson.

Vad händer hos socialtjänsten i Skövde 1 november-31 januari?

Om du är 18 år eller äldre och kommer i kontakt med den myndighetsutövande delen av socialtjänstens verksamhet i Skövde under den här perioden kommer du att få frågan om du upplevt våld i nära relation. Frågan kommer att ställas som en del av ditt ordinarie besök hos oss. Alla kommer att få frågan enskilt.

Är du inte inbokad på ett besök hos oss på socialtjänsten men vill prata om våld i nära relation?  

Då kan du läsa mer om våld i nära relation och vem du kan vända dig till för att få hjälp och stöd på skovde.se/upptackvaldet.