Bild på planta i skogen.

Alkohol och narkotika

Sektor socialtjänst erbjuder stöd och hjälp till personer som har ett missbruk av alkohol, droger eller spel om pengar. Tillsammans med andra myndigheter arbetar vi också med drogförebyggande arbete och droginformation.

Hjälp från socialtjänsten

Har du problem med missbruk av alkohol, droger eller spel om pengar kan du ha rätt till stöd från socialtjänsten. Du kan få stöd I form av samtal, individuellt eller I grupp. Vi använder oss av olika behandlingsprogram som till exempel Haschavvänjningspromgram, Återfallsprevention, CRA (Community reinforcemant approach) och program mot spelmissbruk. Du kan ocså få stöd genom R-act och Case management. För dig som har ett mer omfattande behov av stöd finns ett stödboende med personal dygnet runt.

 För anhöriga finns anhörigstöd, enskilt eller I grupp.

 För att få hjälp behöver du själv göra en ansökan och för att göra en sådan kontaktar du Vuxenenheten. Vilken hjälp som kan bli aktuell för dig är något vi planerar tillsammans med dig.

 Om du eller någon anhörig till dig riskerar livet på grund av missbruk av droger eller alkohol och inte vill ta emot hjälp på frivillig väg , kan det bli aktuellt med tvångsvård, LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall).