Boenden

Som del i en behandling kan Sektor Socialtjänst erbjuda två olika boendeformer till alkohol- och drogmissbrukare.

Boendet Horsås

Horsås är ett tillfälligt boende där man kan bo om man helt saknar tak över huvudet och önskar en förändring i sitt liv.

Boendet Allén 

Allén är en boendeform för personer som vill bryta upp från sin missbruksproblematik. Alla som bor på Allén har individuella vårdplaneringar.
 
Båda dessa boenden är ett bistånd enligt socialtjänstlagen och beviljas efter ansökan till Vuxenenheten. Målsättningen med detta bistånd är att det skall leda till sysselsättning och ett eget boende.