Stöd och hjälp

Hit vänder du dig om du behöver stöd och hjälp. Klicka på respektive rubrik för mer information.

Locus

Öppenvård och rådgivning för ungdomar med missbruk/riskbruk samt föräldrastöd.

Kojan

Stödgruppsverksamhet för dig som är 7-19 år och har en familj där det finns någon som missbrukar alkohol, använder droger eller mår psykiskt dåligt.

Förebyggande ungdomssamordnare

Rådgivning och stöd.

Nätverkssamordnarna

Samordnande insats kring barn och ungdomar i åldern 0-18 år. Det kan handla om att det finns någon kris eller problemsituation och utgångspunkten i detta arbete är att se varje barn/ungdom i relation till sitt nätverk. Med nätverk menas alla personer runt om den unge så som familj, vänner, grannar, läkare eller andra personer.

Gruppträffar om föräldraskap

Gruppträffar om föräldraskap med barn i åldrarna 3-12 år (ABC), som vill utveckla sitt föräldraskap.

Föräldrastödsprogram (Komet) 

Vänder sig till föräldrar med barn i åldrarna 12 till 18 år, som är i behov av att förbättra kommunikationen till sitt barn.

Familjeteamet

Är stöd till familjer med ungdomar i åldern 13-20 år, när samspelet i familjen behöver förbättras.

Drogförebyggande samordnare

Nås via Skövde kommuns kontaktcenter 0500 49 80 00.