Utredning och behandling

Är du 20 år eller äldre och tycker att livet är svårt på grund av alkohol eller andra droger, hör av dig till oss på Vuxenenheten.

Är du 20 år eller äldre och tycker att livet är svårt på grund av alkohol, andra droger eller spel om pengar  kan du höra av dig till oss på Vuxenenheten.

Vi försöker tillsammans med dig, och om det behövs även med andra, hitta lösningar för att du skall kunna få ett fungerande liv.

Anmälan

Ibland hör personer eller myndigheter av sig till oss och är oroliga över någons missbruk. Vi kontaktar då den person som det gäller och erbjuder hjälp. Vill personen ha hjälp försöker vi tillsammans hitta olika typer av lösningar.

Tvångsvård
Det händer att människor inte vill ha hjälp med sitt missbruk (alkohol och andra droger), men är i ett så dåligt skick att det är fara för hälsan, eller att man kan skada någon närstående. Är man ung räcker det att man riskerar att förstöra sitt liv. När detta händer kan man tvingas att ta emot vård (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall). Man kan som längst tvångsvårdas i 6 månader.