Vuxenteamet

Vuxenteamet arbetar med stödinsatser i hemmet.

Vuxenteamet erbjuder tillfälligt socialt stöd i vardagen till personer med missbruks- eller annan social problematik. Stödet är ett bistånd enligt socialtjänstlagen och beviljas efter ansökan till vuxenenheten. Detta bistånd i hemmiljön är en form av social träning, det vill säga att man kan få hjälp och stöd att bryta negativa levnadsmönster och genom det eventuellt hitta en meningsfull sysselsättning.