Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

Om dödsboets tillgångar inte räcker till begravningskostnaderna kan dödsbodelägarna ansöka om ekonomiskt bistånd.

Ansökan

Ansökan om begravningskostnadern görs till Försörjningsstödsenheten i Skövde kommun. Innan ansökan lämnas in ska bouppteckning eller dödsboanmälan vara färdig.

Uträkning av bistånd

Högsta godtagbara kostnad för begravning vid ansökan om ekonomiskt bistånd är ett halvt prisbasbelopp. Eventuellt bistånd minskas med de tillgångar som finns i dödsboet. Tänk på att alla tillgångar i dödsboet i första hand ska gå till begravningen.

Information

Om du önskar mer information om ansökan, kostnader och vilka handlingar som behöver lämnas in kan du kontakta oss via Kontaktcenter. Försörjningsstödsenheten nås lättast på vardagar mellan 08.30-09.30.