Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Familjerätt

Familjerätten handlägger frågor angående faderskap, adoption, familjerättslig rådgivning, samarbetssamtal samt avtal om vårdnad, boende och umgänge.

Övriga frågor inom familjerätten samt  barn- och ungdomar 0-18 år, handläggs i regel efter uppdrag från domstol.