Bild på två barn som går på en väg

Föräldrautbildningen BIFF: Barn i Föräldrars Fokus

Hur kan du hjälpa ditt barn vid en separation?

OBS! Den planerade kursstarten för vårterminen 2020 är inställd, på grund av rådande situation (Coronavirus). Nästa kursstart sker förhoppningsvis under hösten 2020. Du kan redan nu skicka in en intresseanmälan, se nedan.

Välkommen till tre utbildningskvällar med fokus på barnen. 

  • När föräldrar separerar påverkas barnen
  • Både barn och föräldrar kan tappa fotfästet
  • Vilka känslor brottas barnen med och hur tänker de?

 

Du får tillsammans med föräldrar i liknande situation diskutera och ta del av kunskap om hur barn reagerar vid föräldrarnas separation. 

Utbildningen vänder sig till föräldrar som bor i Skövde kommun.

Utbildningen sker varannan vecka under tre tillfällen mellan klockan 18:00-20:00 på Staketgatan 14 i Skövde (SLA-huset). 

För mer information eller frågor: kontakta Familjerådgivningen,  telefon: 0500-49 87 04.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Välkommen med din anmälan via denna länk: Anmälan

Här kan du läsa om vad man kan göra och tänka på när man inte lever tillsammans med den andre föräldern: Barn med föräldrar på olika håll