Bild på vatten med en stege av stenar

Faderskap/föräldraskap

Om föräldrarna till ett barn inte är gifta vid barnets födelse ska kommunens socialnämnd godkänna förälderns bekräftelse av faderskapet/föräldraskapet. Detta görs vanligen av en handläggare på Kontaktcenter.

Genom skattemyndighetens födelseavier får socialnämnden vetskap om vilka barn som behöver ett fastställande av faderskap/föräldraskap. Kontaktcenter skriver till modern och ber henne kontakta dem för att boka tid för faderskaps/föräldraskapsbekräftelse.

En bekräftelse av faderskapet/föräldraskapet sker skriftligen och ska bevittnas av två personer. Detta kan göras under graviditeten eller efter barnets födelse.

Anmäla gemensam vårdnad

Föräldrarna kan om de vill anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet samtidigt som bekräftelsen görs. Om inte detta görs är modern ensam vårdnadshavare.
 

Fastställande av faderskap/föräldraskap under graviditet

Om ni vill göra bekräftelsen under graviditet ringer ni Kontaktcenter för att boka en tid för ett möte, telefonnummer 0500-49 80 00. Vi har oftast våra besök bokade i Skövde stadshus, Fredsgatan 4. Kontaktcenter har sina lokaler i entréplanet.