Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Bild på en hand som skriver med en bläckpenna

Breddad kompetensförsörjning

De ”enklare” jobben behöver komma tillbaka för att ge utsatta grupper en chans att komma in på arbetsmarknaden.

De ”enklare” jobben på arbetsmarknaden blir färre och färre, samtidigt som vissa professioner inom skola och vård går på knäna. Arbetslösheten för utsatta grupper ökar samtidigt som det råder högkonjunktur i Sverige. I det här fallet räknas nyanlända, funktionsnedsatta, unga utan gymnasiebetyg och arbetslösa personer i åldern 55-65 som utsatta grupper.

I dag har lärare och sjukvårdspersonal allt mindre tid för sina elever och patienter. I dag tvingas de lägga mycket tid på administration och andra uppgifter som inte är av pedagogisk eller vårdande karaktär. De ”enklare” jobben behöver komma tillbaka för att ge utsatta grupperna en chans att komma in på arbetsmarknaden.

Breddad kompetensförsörjning handlar om att identifiera arbetsuppgifter som kan utföras av personer i de utsatta grupperna, se till att de får en anställning och därefter låta dem stötta befintlig personal. På det sättet får personer som jobbar inom skola och vård mer tid till sina grunduppdrag och personer i de utsatta grupperna kommer in på arbetsmarknaden.

Projektet drivs av Arbetsmarknadsavdelningen i Skövde kommun. Staten finansierar en större del av lönekostnaderna för de personer som har fått jobb via projektet.