Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

De två första åren i Sverige

Här förklarar vi hur de två första åren ser ut för en person som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

När flyktingen fått uppehållstillstånd i Sverige får hen vänta på en kommunplacering. Det är en process som kan ta tid. Arbetsförmedlingens etableringsplanering förutsätter en folkbokföringsadress, och många kommuner har en bostadssituation med brist på hyresrätter. I Skövde finns ett samarbete mellan integrationsenheten och Skövdebostäder AB som omfattar flyktingmottagande. Samarbete finns även med privata fastighetsförvaltare i kommunen.

När flyktingen fått en bostad i Skövde, antingen genom integrationsenheten eller på annat sätt, kan etableringsplaneringen börja för de vuxna. De första veckorna får man även visst stöd i att inrätta sig i det nya boendet, genom integrationsenhetens personal.

På Arbetsförmedlingen upprättas en individuell planering, så kallad etableringsplanering. Etableringsplaneringen omfattar bland annat svenskstudier, samhällsorientering, validering, CV-skrivande, yrkesvägledning och praktik. Planen är att den nyanlände ska vara självförsörjande inom de två år etableringsåtgärden kan pågå.

De flesta är under etableringstiden schemalagda på heltid. Nyanlända barn går i förskola och skola, och på integrationsenheten finns även personella resurser som integrationshandläggare för barn och unga. Föräldrar erbjuds extra stöd i att planera för sitt barns aktiviteter utanför skoltid, med syfte att ge en bild av föräldraroll och förväntningar i det nya hemlandet.