Anläggningsboende, ABO

Boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden, normal en lägenhet i ett hyreshus. Anläggningsboende kan också kallas för asylboende.

Datum