Asyl

Söka skydd i annat land än sitt hemland.

Datum