Asylsökande

En utländsk medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd kallas för asylsökande. Man är asylsökande tills dess att ens ärende prövats av Migrationsverket. Då får man antingen beslut om uppehållstillstånd eller avvisning. Idag kan det ta upp mot ett år att få ett beslut från Migrationsverket. . De asylsökande kan inte folkbokföras, jobba eller läsa svenska för invandrare (SFI). Dock får de asylsökande barnen gå i skolan, det är lagstadgat sedan 2013.

Datum