Bosättningsärende

Arbetsförmedlingen upprättar tillsammans med den nyanlända personen ett bosättningsunderlag. Där tar man reda på vilka förutsättningar personen har, till exempel vad den har arbetat med tidigare, om den har någon familj och så vidare. Därefter försöker man hitta en lämplig plats i Sverige där den nyanlända kan ha goda möjligheter till att bli själförsörjande.

Datum