Etableringsplanering

I samband med kommunplaceringen erbjuds flyktingen en individuell planering, så kallad etableringsplanering, genom Arbetsförmedlingen. Det här gäller alla personer i åldrarna 20-65 år. Etableringsplaneringen omfattar bland annat svenskstudier, samhällsorientering, validering, CV-skrivande, yrkesvägledning och praktik. Syftet är att så snart som möjligt bli självförsörjande.

Datum