Kommunplacering

När en flykting fått uppehållstillstånd i Sverige får han eller hon en kommunplacering. Då erbjuds personen ett boende i någon kommun i Sverige. Kommunerna är även skyldiga att erbjuda barnomsorg och svenska för invandrare (SFI).

Datum