LMA-ersättning

LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande. Asylsökande som saknar pengar eller andra medel kan ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket, så kallad LMA-ersättning. Dagpenningen till en vuxen person är 71 kronor per dag.

Datum