Permanent uppehållstillstånd, PUT

PUT är en förkortning för ”permanent uppehållstillstånd”. När den asylsökande har fått permanent uppehållstillstånd kan han eller hon bo, arbeta och leva i Sverige på samma villkor som alla andra.

Datum