Schablonersättning

Kommunen har rätt till ersättning från staten för vissa av de kostnader som de asylsökande medför. Kommunen har även rätt att få ersättning för vissa kostnader för personer som ansökt om eller fått uppehållstillstånd. Några av de statliga ersättningarna betalas ut som schablonersättning utan ansökan.

Datum