Uppehållstillstånd

Ett uppehållstillstånd ger tillåtelse för en icke-medborgare att uppehålla sig i ett land. Ett uppehållstillstånd kan vara antingen tillfälligt eller permanent. 

Datum