Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Söka asyl i Sverige

Här förklarar vi hur det går till när en person söker asyl i Sverige. Hur ser gången ut och vem ansvarar för vad?

Illustration över asylprocessen

  • En person kommer till Sveriges gräns och begär då asyl hos gränspolisen.
  • Migrationsverket kopplas in och den asylsökande blir ett ärende i Migrationsverkets system.
  • Den asylsökande erbjuds en plats på ett asylboende, under tiden som asylärendet prövas av Migrationsverket. I det här läget väljer en del asylsökande att tacka nej till en sådan plats för att istället bosätta sig hos släkt eller bekanta som redan bor i Sverige. Idéburen sektor som samfund, Röda Korset med flera, ordnar på många orter aktiviteter för nyanlända asylsökande, som språkcaféer och svenskundervisning.
  • Om beskedet om asylprövningen blir positivt, och den sökande får uppehållstillstånd, erbjuds en kommunplacering. Personen med uppehållstillstånd får då flytta från sitt tillfälliga asylboende till en bostad med eget kontrakt i någon svensk kommun.
  • I samband med kommunplaceringen erbjuds flyktingen en individuell planering, så kallad etableringsplanering, genom Arbetsförmedlingen. Etableringsplaneringen omfattar bland annat svenskstudier, samhällsorientering, validering, CV-skrivande, yrkesvägledning och praktik. Syftet är att så snart som möjligt bli självförsörjande.
  • Om den asylsökande får avslag på ansökan om uppehållstillstånd, ges möjlighet till överklagande, men ett avslag kan komma att leda till utvisning.

Väntetider för att få sitt asylärendet prövat är idag upp mot ett år.