Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Vem ansvarar för vad?

Här ser du vilket ansvar de olika myndigheterna har.

Migrationsverkets ansvar

 • pröva asylrätt.
 • erbjuda tillfälligt boende på asylförläggning, vilket innebär mat och tak över huvudet.
 • betala  dagersättning under asyltiden.


Arbetsförmedlingens ansvar

 • upprätta ett bosättningsärende.
 • erbjuda etableringsplanering.
 • administrera underlag för flyktingens etableringsersättning, som betalas ut genom Försäkringskassan.


Det kan idag ta upp till ett halvår efter utfärdat uppehållstillstånd innan etableringsplaneringen påbörjas.

Etableringsplanering gäller arbetsföra personer mellan 20 och 65 år. Kommunen ansvarar för barn och personer som är äldre än 65 år, de omfattas inte av etableringsförordningen. Kommunen har också ett övergripande ansvar för personer med allvarliga 
prestationsnedsättningar.

Kommunens ansvar

 • barns skolgång: det gäller alla barn, även de asylsökande.
 • erbjuda möjlighet att läsa svenska för invandrare (SFI) som en del i etableringsplaneringen. I Skövde görs det genom Vuxenutbildningen.
 • ge möjlighet att ta del av samhällsorientering på sitt eget språk, sker genom Vuxenutbildningen.
 • erbjuda råd och visst stöd för nyanlända, med särskilt fokus på barnen, även de asylsökande.
 • rusta kommunen för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar, genom att upprätta platser i familjehem eller hem för vård och boende, HVB-hem.
 • ordna med bostäder till flyktingar som kommunplaceras.
 • genomföra det praktiska mottagandet av nyanlända, kommunplacerade flyktingar, som registrering hos Skatteverket, ge information om förhållandena i Skövde kommun, ansöka om förskoleplats, ansöka om hemutrustningslån (som administreras av CSN).


Även om staten har huvudansvaret för flyktingmottagandet, bor och lever de nyanlända i en kommun. En person med uppehållstillstånd har i stort sett samma rättigheter och skyldigheter som en svensk medborgare. Kommunen får tidsbegränsade statliga medel, schablonersättning, för de asylsökande och nyanlända som bosätter sig i kommunen.