Bild på pengar

Försörjningsstöd

Alla kan någon gång hamna i ekonomiska svårigheter. Det kan röra sig om tillfälliga problem med det kan också handla om mer långvariga bekymmer på grund av till exempel arbetslöshet. Detta kan innebära att man behöver stöd med sin ekonomi.

Försörjningsstöd eller ekonomiskt bistånd som det även kallas, ansöker du om i den kommun där du bor. I Skövde kommun ansöker du om ekonomiskt bistånd hos oss på Försörjningsstödsenheten.

Ekonomiskt bistånd ska vara det sista alternativet till din försörjning och ska vara ett tillfälligt stöd. Vilket stöd du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation.

Andra inkomster

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd ska du se över dina möjligheter till andra inkomster. Exempel på inkomster kan vara a-kassa, alfa-kassa, aktivitetsstöd, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd, föräldrapenning och sjukpenning. 

För mer information se Egna inkomster och olika tillgångar.

Par ska försörja varandra

Är du gift eller sambo så har ni ansvar för att försörja varandra. Om en av er saknar inkomst ska den andres inkomster användas till er båda, så långt det är möjligt. Om era gemensamma inkomster inte räcker till er försörjning kan ni tillsammans ansöka om ekonomiskt bistånd.

Par som har ansökt eller ska ansöka om skilsmässa är försörjningsskyldiga för varandra under hela betänketiden.

Arbete eller kontakt med vården?

När du ansöker om ekonomiskt bistånd ställs vissa krav som du behöver uppfylla för att ha rätt att få bistånd.

Du som kan arbeta men inte har arbete ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och söka arbete aktivt. Om du inte kan arbeta på grund av sjukdom ska du vara sjukskriven av läkare och ha kontakt med vården.  Om ni är ett par som ansöker om ekonomiskt bistånd måste ni båda uppfylla villkoren för att ha rätt till bistånd. 

För mer information se Arbetssökande/Vid sjukdom.

 

Du har alltid ansvar för din situation och vi kan finnas med för att stötta dig. Målet är att du så snabbt som möjligt ska få en egen försörjning.