Akut ekonomisk hjälp

Det kan uppstå situationer när man behöver akut ekonomisk hjälp och inte kan vänta på att en besökstid för utredning kan erbjudas.

I dessa fall finns möjlighet att göra en akut ansökan om exempelvid matpengar i väntan på en besökstid hos handläggare. En enklare utredning görs då kring vad som hänt och hur din ekonomiska situation ser ut.

Kontakta Försörjningsstödsenheten för att få mer information.