Arbetssökande

Du som är arbetssökande men saknar eller har för låg ersättning från till exempel a-kassa kan ha rätt till försörjningsstöd.

Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och följa din planering med Arbetsförmedlingen. Du ska också söka arbete aktivt.

Att söka arbete aktivt innebär att du ska söka utannonserade arbeten via till exempel Platsbanken. Du ska söka arbeten som du har utbildning för eller erfarenhet av. Du ska även söka arbeten där ingen utbildning eller erfarenhet krävs. Det är också viktigt att du söker arbete i olika kommuner. Du ska i samband med din ansökan kunna visa vilka arbeten som du har sökt.

Det går inte att säga hur många arbeten du ska söka för att ha rätt till försörjningsstöd. Det viktiga är att du kan visa att du efter din förmåga, och utifrån hur arbetsmarknaden ser ut, har sökt alla jobb du kan.

Ansvaret för den egna försörjningen kommer alltid i första hand, att hitta sitt drömjobb får bli en lösning på sikt.