Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Arbetssökande/Vid sjukdom

När du ansöker om försörjningsstöd ställs det vissa krav som du behöver uppfylla för att ha rätt att få bistånd. Vilka krav som ställs beror på hur din situation ser ut.

Arbetssökande

Du som inte har ett arbete, som arbetar deltid eller om du har för låg ersättning från exempelvis a-kassa kan ha rätt till försörjningsstöd . 

Om du inte har ett arbete eller arbetar deltid ska du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och följa din planering med Arbetsförmedlingen. Du ska också söka arbete aktivt för att hitta ett arbete så snart som möjligt.

Sök arbete aktivt

Att söka arbete aktivt innebär att du ska söka utannonserade arbeten, exempelvis via Platsbanken. Du ska söka arbeten som du har utbildning för eller erfarenhet av. Du ska även söka arbeten där ingen utbildning eller erfarenhet krävs. Det är också viktigt att du söker arbete i olika kommuner. I samband med att du gör din ansökan om försörjningsstöd ska du visa vilka arbeten som du har sökt. 

Det går inte att säga hur många arbeten du ska söka för att ha rätt till försörjningsstöd . Det viktiga är att du visar att du efter din förmåga, och utifrån hur arbetsmarknaden ser ut, har sökt alla jobb du kan.

Ansvaret för den egna försörjningen kommer alltid i första hand, att hitta sitt drömjobb får bli en lösning på sikt. 

Sjukdom och kontakt med vården

Det kan finnas tillfällen i livet då man inte kan arbeta på grund av sjukdom. Då krävs att man är sjukskriven av läkare. Det samma gäller för dig som är arbetslös.

Detta innebär att du som inte kan arbeta eller ta ett arbete på grund av att du är sjuk ska vara sjukskriven av läkare. Du behöver ta med ett skriftligt sjukskrivningsintyg när du ansöker om försörjningsstöd. Detta gäller oavsett i vilken omfattning du inte kan arbeta.

Under tiden som du är sjukskriven är det viktigt att du följer din planering med vården.