Egen företagare

Du som har ett eget företag eller är delägare i företag, har som regel inte rätt till försörjningsstöd.

Om du har ett eget företag som inte är ekonomiskt lönsamt är du hänvisad till att ställa dig till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du ska skriva in dig på Arbetsförmedlingen och söka arbeten.

Som regel krävs också att du avvecklar ditt företag eftersom det kan vara en ekonomisk tillgång. Under en avvecklingsperiod kan försörjningsstöd eventuellt beviljas.