Gift eller sambo

Är du gift eller sambo så har ni ansvar för att försörja varandra. Om en av er saknar inkomst ska den andres inkomster användas till er båda, så långt det är möjligt.

Om era gemensamma inkomster inte räcker till er försörjning kan ni tillsammans ansöka om försörjningsstöd. En utredning görs av hushållets totala inkomster och utgifter. För att ni ska ha rätt till försörjningsstöd måste båda uppfylla villkoren.

Par som har ansökt eller ska ansöka om skilsmässa är försörjningsskyldiga för varandra under hela betänketiden.