Hur görs ansökan?

Ansökan om försörjningsstöd görs på Försörjningsstödsenheten i samband med besök.

För att boka tid för besök och ansökan kontaktar du oss via telefon. Vi har telefontid alla vardagar mellan klockan 8.30-9.30.

Du får då prata med en socialsekreterare som informerar dig om försörjningsstöd och du får också tillfälle att lämna information om din situation.

Utifrån ert samtal bokas en besökstid in hos en socialsekreterare. Vi skickar ansökningshandling och information hem till dig inför besöket. 

Ansökningsprocessen