Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Nyanländ till Sverige

Du som nyligen har fått uppehållstillstånd i Sverige och är folkbokförd i Skövde kommun, kan ha rätt till försörjningsstöd. Det kan beviljas i väntan på att du får en etableringsplan och etableringsersättning från Arbetsförmedlingen.

Det som krävs är att du har gjort allt du kan för att så snabbt som möjligt få igång alla andra ersättningar från andra myndigheter som du kan ha rätt till. Det krävs också att du varit i kontakt med Arbetsförmedlingen så tidigt som möjligt.

Du kan bli skyldig att betala tillbaka det bistånd du beviljas. Kontakta försörjningsstödsenheten för att få mer information.