Studerande

Du som är studerande har som regel inte rätt till försörjningsstöd. När du studerar ska du kunna försörja dig genom studiemedel från CSN.
Hos CSN kan du som studerar ansöka om studiestöd, bidrag, lån eller båd bidrag och lån.

Om du har ansökt om studiemedel från CSN men fått avslag av någon anledning, så kan du inte få försörjningsstöd istället. Det samma gäller om du inte får CSN på grund av att du inte klarat tillräckligt många poäng.

Sommaruppehåll i studierna

Undantag kan göras vid sommaruppehåll i studier. För att du som är studerande ska ha rätt till försörjningsstöd under sommaruppehållet krävs bland annat att du i god tid inför sommaruppehållet har sökt arbete. Kraven är samma som för andra arbetslösa, det vill säga att du ska söka arbete regelbundet och brett.

Som studerande vet du om att du kommer att ha ett inkomstbortfall under sommaren och därför krävs att du börjar söka arbete i extra god tid.

Du ska även skriva in dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen första dagen efter terminens slut.