Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Studerande eller eget företag?

Personer som är studerande eller som har eget företag har som regel inte rätt till att få försörjningsstöd.

Studerande

Du som är studerande har som regel inte rätt till försörjningsstöd. När du studerar ska du försörja dig genom studiemedel från CSN. Hos CSN kan du som studerar ansöka om studiestöd, bidrag, lån eller både bidrag och lån. 

Om du har ansökt om studiemedel från CSN men fått avslag av någon anledning, så kan du inte få försörjningsstöd istället. Det samma gäller om du inte får CSN på grund av att du inte klarat tillräckligt många poäng.

Sommaruppehåll i studierna

Undantag kan göras vid sommaruppehåll i studier. För att du som är studerande ska ha rätt till försörjningsstöd under sommaruppehållet krävs bland annat att du i god tid inför sommaruppehållet har sökt arbete. Kraven är samma som för andra arbetslösa, det vill säga att du ska söka arbete regelbundet och brett. 

Som studerande vet du om att du kommer att ha ett inkomstbortfall under sommaren och därför krävs att du börjar söka arbete i extra god tid.

Du ska även skriva in dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen första dagen efter terminens slut. För mer information se Arbetssökande/Vid sjukdom. 

Eget företag

Du som har ett eget företag eller är delägare i företag, har som regel inte rätt till försörjningsstöd.

Om du har ett eget företag som inte är ekonomiskt lönsamt är du hänvisad till att ställa dig till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du ska skriva in dig på Arbetsförmedlingen och söka arbete. Som regel krävs också att du avvecklar ditt företag eftersom det kan vara en ekonomisk tillgång. Under en avvecklingsperiod kan försörjningsstöd eventuellt beviljas.