Utredning och beslut

Din ansökan görs i samband med besök på Försörjningsstödsenheten. Därefter påbörjas en utredning som består av flera delar.

Vi utreder dels din ekonomiska situation men också hur din situation ser ut kring arbetssökande, utbildning och arbetslivserfarenhet, boende, hälsa med mera. Utifrån detta görs en bedömning om du har rätt till försörjningsstöd.

Underlag till ansökan

För att en korrekt bedömning ska kunna göras är det viktigt att du lämnar in de handlingar som krävs för utredningen. Du kan få hjälp att skriva ut handlingar i samband med besöket. Tänk då på att ta med inloggningsuppgifter. Har du inte med alla handlingar till besöket finns möjlighet att lämna in dem i efterhand.

Beslut

När du har gjort din ansökan och lämnat in alla handlingar är vårt mål att du ska kunna få ett beslut inom tre arbetsdagar.

Ett skriftligt beslut skickas hem till dig. Du har rätt att få beslut på det du ansöker om. 

Beslut kan överklagas och hur du gör detta får du information om i utredningen som skickas hem till dig.