Vad ingår i försörjningsstödet?

Försörjningsstödet är uppdelat i två delar. Den ena delen är den så kallade riksnormen, som beslutas av regeringen. Det kallas även för uppehälle.

Riksnormen är olika för barnfamiljer, par och ensamstående.

I Riknsormen ingår:

 • Mat
 • Kläder och skor
 • Fritid och lek
 • Hälsa och hygien
 • Barn- och ungdomsförsäkring
 • Förbrukningsvaror
 • Dagstidning
 • Telefon


Den andra delen består av kostnader för

 • Boende
 • Hushållsel
 • Hemförsäkring
 • Arbetsresor
 • Avgifter till fackförening och a-kassa.


Det ska vara rimliga kostnader som ska kunna jämföras med vad en låginkomsttagare vanligtvis kan kosta på sig.

Du kan även ansöka om ekonomiskt bistånd till andra kostnader som till exempel sjukvård, medicin, glasögon och tandvård.

Hur mycket du får i försörjningsstöd beror till exempel på hur mycket egna inkomster du har och hur många ni är i hushållet.

Länkar