Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 har återigen börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller från 17 februari till 14 mars. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer.

Läs mer

Till vilka utgifter kan du få försörjningsstöd?

Försörjningsstödet är uppdelat i två delar. Den första delen är så kallat uppehälle enligt riksnormen och den andra delen är övriga vanligt förekommande utgifter.

Uppehälle enligt riksnormen

Uppehälle enligt riksnormen beslutas av regeringen varje år. Det är schablonsummor (förbestämda belopp) som ska användas till dina personliga kostnader och hushållskostnader under månaden.

I uppehället ingår bland annat:

 • Mat och livsmedel
 • Kläder och skor
 • Fritidsaktiviteter
 • Hygienartiklar
 • Barn- och ungdomsförsäkring
 • Förbrukningsvaror till hemmet
 • Abonnemang/telefon

 

Beloppen för riksnormen är olika för ensamstående, par och barnfamiljer.

Övriga utgifter

Den andra delen av försörjningsstödet är utgifter för:

 • Hyra/boendekostnad
 • Hushållsel
 • Hemförsäkring
 • Arbetsresor
 • Fackavgift och a-kassa


Det ska vara rimliga kostnader som ska kunna jämföras med vad en låginkomsttagare vanligtvis kan kosta på sig.