Vid sjukdom

Det kan finnas tillfällen i livet då man inte kan arbeta på grund av sjukdom. Då krävs att man är sjukskriven av läkare. Det samma gäller för dig som är arbetslös.

Detta innebär att du som inte kan arbeta eller ta ett arbete på grund av att du är sjuk ska vara sjukskriven av läkare. Du behöver ta med ett skriftligt sjukskrivningsintyg när du ansöker om försörjningsstöd. Detta gäller oavsett i vilken omfattning du inte kan arbeta.

Under tiden som du är sjukskriven är det viktigt att du följer din planering med vården.