Personligt ombud

Vad är ett personligt ombud?

Det är en person som kan hjälpa dig med alla myndighetskontakter. Ombudet kan också försöka få myndigheter att samverka, så att den hjälp du får blir så bra som möjligt.

Vem kan få ett personligt ombud?

Om du har psykiska svårigheter i det dagliga livet och har svårt att söka stöd och hjälp kan du få ett personligt ombud.

Hur får jag ett personligt ombud?

Du tar själv kontakt med det personliga ombudet eller ber någon om hjälp med kontakten. Du kan också fylla i e-tjänsterna så ringer vi upp.

Vad kostar det?

Det kostar inget att få hjälp av det personliga ombudet.