Är jag utsatt för hedersrelaterat förtryck och våld? 


Känns det som att du saknar frihet?
Är det någon eller några som kontrollerar dig?
Får du inte vara ute själv?
Finns det saker du vill göra men som du inte får? Som din familj är väldigt oroliga för?
Finns det saker som du inte vill göra men som du måste göra?
Är din familj alltid oroliga om vad andra tycker om dig och din familj, väldigt rädda om familjens rykte?
Är du orolig för att utlandssemestern inte kommer bli en semester?
Är det någon som inte visar dig respekt och ofta kallar dig för kränkande ord som exempelvis hora, värdelös, ett djur?
Får du inte vara med på idrotten, simningen eller sexualundervisningen?
Får du inte vara med på saker som händer efter skolan eller jobbet?
Får du inte jobba kväll/natt?
Får du inte vara den du vill?
Får du inte umgås med vem du vill?
Får du inte älska vem du vill?
Förväntas du vänta med sex tills att du gift dig?
Förväntas du ställa upp på sex när din make/maka vill, även om du själv inte vill?
Är det någon som kollar vad du gör och vilka du pratar med på din mobil eller da-tor?
Har din familj bestämt vad du ska tro på eller följa för religion? Tvingas du använda någon religiös symbol?
Är det någon som låst in dig i ett rum eller annat utrymme, exempelvis garderob?
Är det någon som hotar dig?
Är det någon som utsätter dig för fysiskt våld?
Tvingas du att kontrollera eller slå någon i din närhet för att den inte följer famil-jens regler?

Om du känner igen dig i någon av alla frågor så kan du vara i behov av stöd och/eller skydd.

Ingen får kränka dig, hota dig, slå dig eller tvinga dig att göra något du inte vill!

Datum