Hedersrelaterat förtryck och våld 


Film om vardagsheder (finns på olika språk) 

Kortfilm från Nationellt center för hedersrelaterat våld och förtryck och Stiftelsen Allmänna Barnahuset om hedersrelaterat förtryck och våld och vart det går att få hjälp. Kortfilmen finns översatt på flera olika språk (både i tal och text). Den är 3 minuter och 30 sekunder.  

 

Grundläggande utbildning kring hedersrelaterat förtryck och våld 

En grundläggande utbildning i hedersrelaterat förtryck och våld från Länsstyrelserna. Riktar sig främst mot yrkesverksamma inom skola, förskola och socialtjänst men vänder sig också till vård, omsorg och rättsväsendet samt ideella aktörer.  

Om hedersrelaterat våld och förtryck (webbkursheder.se) 

 

 

Hedersrelaterat förtryck och våld för dig som möter unga  

En webutbildning från MUCF och UMO som fokuserar på att möta och hålla samtal med unga i en hederskontext. Den innehåller konkreta verktyg och stöd i hur man kan prata med unga som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld, oavsett sexuell läggning, indentitet/könsöverskridande identitet eller uttryck och funktion. Utbildningen tar ungefär 1,5 timmar. 

Rätt att veta! | MUCF Datum