Krami Skövde - Vägen till arbete

Krami är en samverkan mellan Kriminalvården, socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. Personal från de tre myndigheterna arbetar tillsammans med gemensamt arbetssätt.

Verksamheten

Genom Krami ges deltagarna möjlighet att finna, få och behålla ett arbete eller börja en utbildning. Deltagarna får möjlighet att planera sin framtid utifrån sina egna förutsättningar.

Målet är att deltagarna ska bli självförsörjande och delaktiga i nya sociala sammanhang. En del av verksamheten är att deltagarna lär sig att göra val och stå för konsekvenserna av sina handlingar och utvecklas genom samspel med andra människor.

Krami vänder sig till dig som är:

  • från 18 år
  • har svårt att komma in på arbetsmarknaden till följd av sociala svårigheter orsakade av kriminalitet och/eller missbruk.
  • har behov av stöd för att finna, få och behålla ett arbete.
  • har ett ordnat boende.
  • är drogfri.
  • säger nej till kriminalitet, droger och våld eller hot om våld.
  • är folkbokförd i Skövde kommun eller har en överenskommelse med socialtjänsten i din hemkommun.
  • står till arbetsmarknadens förfogande.

 

Öppna informationsträffar

Krami har öppna informationsträffar varje onsdag kl. 14.00. Du behöver inte föranmäla dig för att delta.

Här finns vi

Kramis verksamhet finns på Mariestadsvägen 101 C, i Rosenhagahuset med ingång från innergården. Du kan ta dig hit via busslinje 1 eller 4, hållplats Rosenhaga.