Återfallsprevention startar 28/9

Vill du lära dig strategier och handfasta metoder för att kunna leva ett nyktert och drogfritt liv och/eller förebygga återfall. Den 28/9 startar en kurs i återfallsprevention. Vi träffas vid 10 tillfällen, torsdagar kl. 15:00-16:30 på Socialpsykiatrin Rosenhaga, Mariestadsvägen 101, Skövde.

För anmälan och frågor kontakta:

Shailesh : 070-30 89 812

Emelie: 076-12 86 736

Återfallsprevention syftar till att förebygga återfall i missbruk. Deltagaren bör ha ett bestämt mål med sin nykterhet/drogfrihet för att kunna tillgodogöra sig kursen. Det är ett erbjudande till deltagaren om att testa nya strategier i livet. I kursen får vi lära oss att våra tankar styr vårt beteende och vårt beteende i sin tur påverkar våra tankar. Under kursen pratar vi bland annat om att hantera tankar på alkohol/droger, att hantera sug och planera för nödsituationer. 

För att delta i kursen krävs:

  • Att deltagaren har påbörjat sin nykterhet/drogfrihet innan kursstart.
  • Att deltagaren är nykter/drogfri under de 10 veckor som kursen pågår. Detta för att få tillgång till en opåverkad hjärna då det är våra tankar vi ska arbeta med.
  • En önskan om att vilja förändra och jobba med sig själv och sitt beteende.
  • Att deltagaren har grundläggande läs- och skrivfärdigheter.
  • Att deltagaren deltar aktivt under träffarna och gör hemuppgifter för att uppnå bästa effekt. 

 

Plats: Socialpsykiatri Rosenhaga, Mariestadsvägen 101, Skövde.

Tid: 15:00-16:30 inklusive fikapaus.

Förhållningsregler: Ni hämtas av kursledarna i väntrummet. Innan vi startar görs alkotest på samtliga deltagare. Vid förhinder att närvara, var god meddela kursledarna på telefon:

Shailesh: 070-30 89 812

Emelie: 076-12 86 736