Bild på barn som hoppar

Barn och ungdom

På socialtjänstens barn- och ungdomsavdelning arbetar vi med barn och unga mellan 0-20 år och deras familjer.

Vi arbetar med förebyggande insatser samt utreder och ger stöd till barn och unga som riskerar att fara illa, antingen i olämpliga miljöer eller genom sitt eget beteende (såsom missbruk och kriminalitet). I nära samarbete med familjen ska vi se till att barn och unga får det stöd och skydd de behöver.

Hos oss erbjuds olika sorters stöd som exempelvis samtal, rådgivning och behandling.  Vi har både serviceinsatser och behovsbedömda insatser. 

Serviceinsatser
Våra serviceinsatser är öppna för alla familjer, det behövs ingen utredning eller beslut från socialtjänstens sida för att ni ska få detta stöd. Det kan bland annat handla om råd och stöd i föräldraskapet eller i frågor som rör unga och alkohol/droger.  Förebyggargruppen, Familjeteamet, Locus och Lundvivegården är exempel på verksamheter som erbjuder detta. Mer information om serviceinsatser hittar du här

Behovsbedömda insatser  
Dessa insatser beviljas av socialtjänsten. I samarbete med dig och din familj gör en socialsekreterare en utredning för att bedöma vilka behov av stöd ni har. Exempel på behovsbedömda insatser är familjebehandling, kontaktperson, kontaktfamilj och boende i familjehem. Har ni fått råd och stöd via serviceinsats, och de träffarna inte varit tillräckliga för att lösa era problem, kan ni ansöka om fortsatt stöd via familjebehandling.  
 

Barn, unga och familjer kan bli aktuella hos oss genom att de tar egen kontakt, kanske för rådgivning eller ansökan. De kan också bli aktuella på andra sätt, t.ex. genom orosanmälningar från polisen, skolan, sjukvården eller allmänheten.
 

De vanligaste insatserna som riktas till barn, ungdomar och föräldrar är:

 • rådgivning
 • stödsamtal
 • föräldrastödsprogrammen  ABC , ICDP och Komet
 • resursmöten -Skövde kommuns version av SIP och Västbusmöten
 • kontaktperson/kontaktfamilj
 • medling mellan förövare och brottsoffer
 • Locus öppenvård - stöd till ungdomar med riskbeteende beträffande alkohol och droger
 • stöd/behandling via Lundvivegården
 • stöd/behandling via Familjeteamet 
 • ungdomstjänst och ungdomsvård
 • boende och vård i familjehem
 • boende och vård i ungdomsboendet Orion
 • placering i hem för vård eller boende (behandlingshem)

Här kan du läsa mer

Broschyr från Socialstyrelsen, om vårt arbete:
Socialtjänsten arbetar för barns bästa - Information för föräldrar
Denna broschyr finns även översatt till andra språk, dessa finner du till höger (i mobil: under filmerna nedan).

Är du ungdom hittar du kanske det du söker på den här sidan:
Koll på soc

Mottagningssekreterarna

Om du inte vet vem du ska vända dig till för att få hjälp eller om du vill fråga om vilket stöd du och din familj kan få kan du kontakta barn- och ungdomsavdelningens mottagningssekreterare. Dit kan du också vända dig om du är orolig för någon i din omgivning. Mer information om mottagningssekreterarna hittar du här

Socialjouren

När socialkontoret är stängt (på kvällar och helger) kan du vända dig till socialjouren. Där tar man hand om ärenden som är akuta, som inte kan vänta tills socialkontoret öppnar. Det kan exempelvis gälla misshandel eller bristande tillsyn av barn. Mer information om socialjouren hittar du här.