Utökade hembesök

Skövde Barnmorskemottagning, Familjecentralen/Barnavårdscentralen i Södra Ryd erbjuder utökade hembesök till alla föräldrar som får sitt första barn och bor i Södra Ryd.

Att bli förälder är en stor förändring i livet med en ny roll och ett nytt ansvar. Nyblivna föräldrar har ofta många frågor och det är viktigt att kunna få svar och få prata om sitt barn och om hur det är att bli och vara förälder.

En barnmorska och en föräldrarådgivare gör ett hembesök cirka en månad innan barnet beräknas födas, detta är unikt och Skövde är först i Sverige med att göra dessa hembesök.

Sedan kommer en barnhälsovårdssjuksköterska och en föräldrarådgivare på hembesök när barnet är nyfött samt vid 4, 8, och 15 månaders ålder.  Vi använder tolk vid behov.

Förutom hembesöken erbjuds också de vanliga besöken på Barnmorskemottagningen och Barnavårdscentralen.