Spel om pengar

Socialnämnden ansvar för att förebygga och motverka spelmissbruk. Socialtjänsten ska aktivt motverka att barn och unga spelar om pengar.  Individer med spelproblem har samma rätt till hjälp och stöd som personer med alkohol- eller drogproblem.

Trots åldersgränser på 18 år på de flesta spel, spelar cirka 20 procent av 16–17-åringarna om pengar minst en gång per år. Tre procent av dem spelar minst varje månad. En stor del av spelandet sker på internet.

Det innebär att socialtjänsten ska erbjuda psykosocialt stöd och rådgivning för personer med spelberoende.