Bild på spindelnät

Nätverkssamordnare

Nätverkssamordnarna arbetar med förebyggande insatser kring barn och ungdomar i åldern 0-20 år.

Exempelvis kan barnet/ungdomen visa tecken på normbrytande beteende (skolk, mobbning, utåtagerande beteende, kriminalitet, etc) som oroar dess omgivning. Den unge kan också ha en mer sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik. Ambitionen är att insatserna kring det enskilda barnet/ungdomen ska samordnas i ett så tidigt skede som möjligt för att förebygga och motverka fortsatta problem.

Nätverkssamordnarna arbetar framförallt med resursmöten (nätverksmöten), både i mer förebyggande syfte men även vid mer sammansatt problematik - i enlighet med Västbus riktlinjer samt lagstiftningen kring SIP-möten. De arbetar också med föräldrastödsprogrammen ABC och Komet. Till vänster (ovanför i mobil) hittar du mer information om detta.

Nätverkssamordnarna är två till antalet och deras arbete bygger på frivillighet, vilket innebär att vårdnadshavarna måste samtycka till  insatserna.