Bild på vuxna som håller ett barn mellan sig i händerna

Lundvivegården

Lundvivegården är en verksamhet som arbetar för att stärka barns utveckling och skapa trygga relationer mellan föräldrar och barn.

Vi arbetar med familjer som har barn i åldern 0-12 år (eller väntar barn) och är bosatta i Skövde kommun. Vår uppgift är att utifrån föräldrars egen beskrivning stödja och stärka en positiv utveckling. 

Vi möter föräldrar som till exempel vill: 

  • få stöd i att bli en trygg och bra förälder
  • förbättra kommunikationen och samspelet med sitt barn
  • minska bråk mellan syskon
  • bli bättre på att hantera ilska hos barnet
  • få tips om hur de ska få barnet att lyssna
  • bli bättre på att hantera sin egen ilska och brist på tålamod

 

Familjebehandling ges som en behovsbedömd insats enligt socialtjänstlagen. Det innebär att innan en familj kan erbjudas detta stöd måste en socialsekreterare först utreda och bedöma familjens stödbehov. Mer information om hur en utredning går till hittar du här.     

Vi erbjuder även rådgivning och stöd till familjer som en serviceinsats, utan att behovet utretts av en socialsekreterare. Inledningsvis erbjuder vi då fem samtal, finns det behov och önskemål om fortsatt kontakt så kan vi hjälpa er att ansöka om det. 

Kontakten med oss är frivillig, både vad gäller familjebehandling och serviceinsats.

Så här arbetar vi

Tillsammans med föräldrarna kommer vi överens om vad vi ska arbeta med, hur ofta vi ska träffas och var vi ska ses. Alla besök är kostnadsfria.

Gemensamt tar vi reda på barnets behov och hur föräldern kan stödja sitt barn.

Vi delar med oss av vår kunskap om barns behov och om barns utveckling.

Om det behövs samarbetar vi med personer som är viktiga för familjen. Det kan till exempel vara personal från förskola, skola eller någon som står familjen nära.

Kontakt

Har du frågor om rådgivning och stöd som erbjuds som serviceinsats kan du kontakta familjebehandlarna på Lundvivegården, telefonnummer 0500-49 87 18. Du kan också lämna dina kontaktuppgifter via e-tjänsten serviceinsats, så ringer någon av familjebehandlarna upp dig.

Vill du göra en ansökan om familjebehandling så vänder du dig till mottagningssekreterarna på barn- och ungdomsavdelningen. Du når dem via Kontaktcenter på telefonnummer 0500-49 80 00 eller via e-tjänsten förfrågan om kontakt