Stödgrupp Kojan

Stödgruppsverksamhet för barn och ungdomar som växer upp i familjer där det finns någon som missbrukar alkohol, använder droger eller mår psykiskt dåligt.

Sektor socialtjänst i Skövde erbjuder barn och ungdomar från 7 -19 år att få delta i Kojangrupper. Det är en verksamhet där de kan få stöd, träffa och dela sina upplevelser med andra barn och ungdomar i samma situation. Gruppverksamheten syftar till att bryta barnens isolering och stärka deras självkänsla.


Kojangruppens verksamhet

I Kojangruppen får de unga utifrån ett pedagogiskt program med samtal, övningar, lekar och rollspel möjlighet att möta jämnåriga i samma situation och dela sina upplevelser och erfarenheter. Här kan de få hjälp att utveckla sin förmåga att uttrycka egna känslor och behov och bli avlastad skuld. De får i gruppen lära sig om alkohol- och drogberoende, psykisk ohälsa och vad det innebär för en familj.

Verksamheten i en Kojangrupp pågår 12 gånger, varav två är uppstart och avslutning, och där träffas 5-8 jämnåriga barn och två gruppledare en och en halv timme upp till två timmar varje vecka. Deltagandet är kostnadsfritt och det sker ingen registrering och förs inga journaler.

Intresserad? 

För mer information om stödgruppsverksamheten Kojan och för att lämna intresseanmälan är du välkommen att ringa; 0500-49 84 39. 

Länkar
Information